top of page
Kompleksowa terapia oczyszczająca organizm

Terapia ma na celu oczyszczenie newralgicznych organów i układów naszego organizmu. Realizowana jest w odpowiedniej kolejności z zachowaniem

hierarchii działania poszczególnych organów naszego ciała.

 

W ramach terapii wykonywane są procedury:

  • oczyszczania jelita grubego,

  • oczyszczania wątroby,

  • oczyszczania stawów i kości,

  • oczyszczania nerek,

  • oczyszczania układu krwionośnego i limfatycznego,

  • oczyszczania organizmu z kwasu moczowego.

  • odtworzenia właściwej flory bakteryjnej w jelitach

 

W ramach 30-dniowego harmonogramu, w naszych gabinetach wykonujemy 5 zabiegów hydrokolonoterapii oraz 5 zabiegów hirudoterapii (5 spotkań co 6 -8 dni). Procedury oczyszczania poszczególnych organów pacjent realizuje zgodnie z udzielonymi instrukcjami w domu. Procedury te oparte są na odpowiedniej diecie, spożywaniu wskazanych mieszanek soków owocowo-warzywnych, piciu naparów i ogrzewaniu/ łagodzeniu organizmu.  Każdy pacjent otrzymuje szczegółowy harmonogram „dzień po dniu" oraz instrukcję postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi hydrokolonoterapii oczyszczają jelito grube, wypłukując z niego nagromadzone złogi pokarmowe, kamienie kałowe i inne zanieczyszczania wydzielane w procesach oczyszczania poszczególnych organów. Oczyszczone jelito daje organizmowi nowe siły immunologiczne i stwarza przestrzeń do odtworzenia i rozwoju dobrej flory bakteryjnej.

 

Zabiegi hirudoterapii przyczyniają się do rozszerzenie naczyń krwionośnych w okolicach organów, co znacznie usprawnia proces ich oczyszczania i służy przywróceniu właściwych funkcji tych narządów do stanu normalnej pracy.

 

bottom of page